De klassikale sessies zijn verplaatst naar september, maar ik ben dan niet in de mogelijkheid om deze te volgen op de voorgestelde data.. Is er een  mogelijkheid om deze nog op een ander tijdstip te volgen?

Indien u toch graag de mogelijkheid had om naast het webinar in april/mei de klassikale sessie van september te volgen, kunnen we u inschrijven op het live webinar van de klassikale sessie september op 1/09/2020.

Zo heeft u de mogelijkheid de gehele klassikale sessie op een moment naar keuze alsnog te volgen.. De opname van het live webinar van september is immers nog te herbekijken tot 2 maand na 1/09/2020.

 

De klassikale sessies in september zijn voor mij te laat, ik vul immers niet als mandataris de belastingaangifte van mijn cliënteel in. Is het dan wel nuttig om de klassikale opleiding nog te volgen?

Voor zij die belastingaangiften van klanten invullen, wilden wij zo snel mogelijk de nodige informatie bezorgen over de nieuwe belastingaangifte 2020, met nadruk op wat nieuw en wat belangrijk is. Dat doen wij met onze webinars die wij vanaf 27 april organiseren.  Vermits ook de fiscaliteit van de woonkredieten bijzonder belangrijk blijft, komt ook Vak IX nog uitgebreid aan bod. Het webinar neemt in totaal 2 u in beslag.

Vervolgens is het zo dat onze “klassikale” Update-opleidingen steeds een dubbelluik omvatten: enerzijds bespreking van de nieuwe aangifte en wetgeving inzake Personenbelasting, anderzijds een grondige bespreking van al wat belangrijk of nieuw is inzake individuele levensverzekeringen, pensioensparen, aanvullende pensioenen, woonfiscaliteit, en last but not least “erfbelasting en levensverzekeringen”.

Vermits het 2e luik, dat voor de bank- en verzekeringsprofessional toch van bijzonder belang is, tijdens het webinar niet aan bod kan komen, hebben wij het dan ook opportuun gevonden om zodra mogelijk, toch nog de klassikale opleiding “Update” te organiseren. Vermits dit 2e luik minder aangifte gebonden is, is het geen bezwaar om deze opleiding alsnog op een iets later tijdstip dan gewoonlijk te volgen.

Bovendien hebben wij op die manier de mogelijkheid om een aantal zaken i.v.m. de nieuwe aangifte te herhalen en om nu ook uitleg te kunnen geven over andere nieuwigheden inzake Personen- en Erfbelasting die tijdens het webinar niet aan bod zijn kunnen komen en die o.m. ook betrekking zullen hebben op het aj.2021  (opmerking: Bij inschrijving zal u sowieso het handboek Praktische Belastingservice van Lieven Van Belleghem,  ontvangen om u alvast het nodige naslagmateriaal te bezorgen, ook deze editie telt meer dan 776 bladzijden referentiemateriaal.  

 

Wanneer ontvangen we het handboek “Praktische belastingservice 2020”?

Elke klant die zich inschrijft voor het webinar in de maanden april/mei en/of de klassikale sessies in september, zal een link toegestuurd krijgen met link om uw ons persoonlijk postadres te bezorgen waarnaar we het handboek mogen verzenden. Het handboek wordt u toegestuurd per post, we trachten dit zo snel als mogelijk bij elke klant te laten afleveren. Zo krijgt u uw jaarlijkse documentatie tijdig in uw bezit.

 

De datumverschuiving die voor mij werd doorgevoerd past niet in mijn agenda. Heb ik nog de mogelijkheid aan te sluiten bij een andere klassikale sessie?

U heeft de mogelijkheid om via reply op de datumwijziging aan onze klantendienst te laten weten dat de nieuwe datum u niet schikt. U kan dan uiteraard vragen om aan te sluiten bij een andere sessie.

Hieronder vindt u alvast een overzicht van alle klassikale sessies in september:

DATUM

TIJDSDUUR

LOCATIE

31-08-2020

13u30 – 17u45

Aula Schaubroeck, Nazareth

01-09-2020

13u00 – 17u15

Webinar, Live webinar

02-09-2020

13u30 – 17u45

De Oude Melkerij, Gits

03-09-2020

13u30 – 17u45

TPC Congrescentrum, Antwerpen

04-09-2020

13u30 – 17u45

De Oude Melkerij, Gits

07-09-2020

13u30 – 17u45

Provinciehuis Leuven, Kessel-Lo

08-09-2020

13u30 – 17u45

TPC Congrescentrum, Antwerpen

09-09-2020

18u30 – 22u45

Broederscholen Hiëronymus, Sint-Niklaas

10-09-2020

13u30 – 17u45

GCOC Oosterhof, Lummen

11-09-2020

13u30 – 17u45

Aula Schaubroeck, Nazareth

 

 

Komen zowel Lieven Van Belleghem als Pieter Debbaut aan het woord tijdens de klassikale sessie?

De opsplitsing die eerder gecommuniceerd werd bij het versturen van de datumwijziging, betreft louter een roosterverdeling van de klassikale sessies in september.

Elke klassikale opleiding start eerst met een bespreking van update erfbelasting en levensverzekeringen door Lieven Van Belleghem, waarna Pieter Debbaut afrondt met de bespreking nieuwe belastingaangifte 2020 en alle fiscale nieuwigheden van de federale én Vlaamse regering m.b.t. de aanslagjaren 2020 en 2021.

Beide docenten komen dus aan bod, en u dient dus geen keuze te maken tussen de docenten.

 

Hoe is de puntentelling voor de opleidingen bepaald?

De focus van het webinar in april/mei ligt voornamelijk op de aangifte personenbelasting, vandaar dat hier enkel 1 punt hypothecair krediet toegekend wordt.

De klassikale opleiding in september omvat steeds een dubbelluik: enerzijds bespreking van de nieuwe aangifte en wetgeving inzake Personenbelasting, anderzijds een grondige bespreking van al wat belangrijk of nieuw is inzake individuele levensverzekeringen, pensioensparen, aanvullende pensioenen, woonfiscaliteit, en last but not least “erfbelasting en levensverzekeringen”. Vandaar dat het aantal opleidingspunten hier ook veel hoger is. De klassikale opleiding in september geeft recht op 1,5 punt bank, 1 punt hypothecair krediet, 2 punten verzekeringen.