Kmo-portefeuille

Uw fiscale opleidingen met 30 tot 40 % overheidssteun

Kmo's kunnen subsidies krijgen voor opleiding, advies, strategisch advies, advies internationaal ondernemen, technologieverkenning en coaching. Wenst u gebruik te maken van de kmo-portefeuille of meer informatie over deze maatregel van de Vlaamse Overheid? Dan kunt u steeds terecht op de website van het Agentschap Innoveren & Ondernemen

Kmo-portefeuille via Fiscaal Informatief

Fiscaal Informatief is door het Vlaams Gewest erkend als dienstverlener voor de pijler “Opleiding” met de volgende gegevens:

Erkenningsnummer: DV.O100092

Wat betekent deze subsidie voor u?

De kmo-portefeuille werd vanaf 1 april 2016 inhoudelijk en administratief fors vereenvoudigd. Bovendien werd ook het totaalbudget opgetrokken.

Elke Vlaamse kmo krijgt nu een jaarlijks subsidiebedrag dat ze vrij kan gebruiken voor opleiding en advies. Kleine kmo's (< 50 werknemers) krijgen 40 % subsidie met een plafondbedrag van 10.000 euro per jaar. Middelgrote kmo's (<250 werknemers) krijgen 30 % subsidie met een plafondbedrag van 15.000 euro.

Vanaf 1 april 2016

opleiding - advies

Kleine kmo's (< 50 werknemers)

steunpercentage 40 %, steunplafond 10.000 euro

Middelgrote kmo's (<250 werknemers)

steunpercentage 30 %, steunplafond 15.000 euro

Voor meer gedetailleerde informatie kunt u terecht op onze informatiepagina

Uw voordeel

  • U kiest zelf waar u de subsidies voor gebruikt: voor opleiding en/of advies
  • De aanvraag via de webapplicatie gaat eenvoudiger en sneller
  • Het totale beschikbare subsidiebedrag stijgt
  • Bij uw aanvraag ziet u onmiddellijk hoeveel budget u hebt of nog overhoudt

U vindt alle informatie op www.kmoportefeuille.be.

Met uw vragen over de kmo-portefeuille kunt u terecht op het nummer 015 45 34 30 of via info.opleidingen@wolterskluwer.com