Het behoeft geen betoog dat het individueel of collectief belonen van werknemers een motiverend effect kan hebben op werknemers. Een waaier van mogelijkheden dient zich hiervoor aan, zoals de klassieke cash bonus, een bonus “cao nr. 90”, warranten, bonuspensioenplannen en natuurlijk de recent ingevoerde winstpremie.

Iedere keuze heeft andere gevolgen op parafiscaal en fiscaal vlak, en voor iedere vorm van bonus dienen andere formaliteiten vervuld te worden. Welke optie is evenwel de meest interessante? Waarmee moet er rekening gehouden worden? En hoe pakt u dit aan?

Doelstellingen

Deze opleiding heeft tot doel een inzicht te verschaffen in de klassieke cash bonus, de bonus cao nr. 90 en de nieuwe winstpremie. Hierbij komen de na te leven formaliteiten evenals de (para)fiscale behandeling aan bod, net als de eventuele valkuilen en gevolgen van toekenning van deze bonussen.

Er wordt eveneens stilgestaan bij de toekenning van warranten en bonuspensioenplannen.

Bestemd voor

 • algemeen directeuren
 • hr-managers en personeelsdirecteuren
 • directeuren loonadministratie
 • payrollbeheerders
 • (bedrijfs)juristen
 • advocaten
 • boekhouders

Programma

We laten volgende bonussen aan bod komen:

 • De klassieke cash bonus
 • De bonus cao nr. 90
 • De nieuwe winstpremie
 • Alternatieven: warranten en bonuspensioenplannen? 

Voor elk van deze beloningen wordt een cijfervoorbeeld verschaft en worden de volgende vragen overlopen:

 • Wat is het?
 • Wie kan er voor in aanmerking komen?
 • Hoe kan deze vorm van bonus ingevoerd worden?
 • (Para)fiscale aspecten: wat is de werkgeverskost en hoeveel houdt de werknemer er nog van over?
 • Arbeidsrechtelijk aspect: in aanmerking te nemen voor de berekening van de opzeggingsvergoeding?Waar moet er rekening mee worden gehouden?

Docent(en)

Nicholas Thoelen

Nicholas Thoelen is advocaat bij het kantoor Claeys & Engels, gespecialiseerd in individueel en collectief arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht.

Lees meer
d_03805
Annabelle Truyers

Annabelle Truyers is advocate bij Claeys en Engels. Ze verleent advies aan Belgische en internationale cliënten in de verschillende domeinen van het individueel en collectief arbeidsrecht (onder meer inzake aanwerving, ontslag, beschermde werknemers, enz.). Daarnaast staat zij geregeld cliënten bij in gerechtelijke procedures.

Lees meer

Praktische informatie

Prijs: 234 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 40% subsidie met KMO portefeuille op klassikale opleidingen, live webinars en congressen. Meer info vindt u hier.
Accreditatie:
 • IAB Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, 3,5 uren
 • OVB Orde van Vlaamse Balies, 3,5 punten
 • BIBF Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten, 3,5 uren
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven

Data