E-commerce is vandaag alomtegenwoordig. Verkopen via webshops wordt steeds populairder. Het opzetten en onderhouden van een webshop is echter heel arbeidsintensief. Naast de operationele aandachtspunten (Is er een markt voor mijn product? Hoe zich diversifiëren ten opzichte van concurrenten?) zijn er echter ook heel wat juridische en fiscale uitdagingen voor de ondernemer en zijn (fiscaal) adviseur.

De btw-aspecten bij e-commerce vragen alleszins de nodige aandacht. Ondernemers moeten met heel wat btw-vragen rekening houden, zoals bv. bij elektronische diensten of bij goederen die online gekocht/verkocht worden.

De onlineverkoop van goederen via een webshop is een levering van goederen. Uiteraard is er dan ook btw verschuldigd. Bijzonder is dat in geval van verkopen via webshops de regels voor verkoop op afstand van toepassing kunnen zijn. Deze bijzondere regeling is van toepassing voor wie verkoopt aan particulieren, wanneer de goederen door de leverancier of voor zijn rekening verstuurd worden vanuit België naar een andere lidstaat van de Europese Unie.

Bij een verkoop op afstand is de plaats van de levering de plaats waar de zending aankomt (= de woonplaats van de klant). Dit wijkt af van de algemene regel, waarbij een levering met verzending plaats vindt daar waar de verzending vertrekt (= de vestigingsplaats van de verkoper). Gevolg hiervan is dat de btw van het land van de klant van toepassing is. Deze regel werd ingevoerd om te vermijden dat postorderbedrijven zich allemaal zouden vestigen in de lidstaat met de laagste btw-tarieven, waardoor een ‘fiscale concurrentie’ (inzake tarieven) tussen de lidstaten zou kunnen ontstaan.

Op deze regel bestaat er echter een uitzondering voor verkopers die weinig verkopen in andere lidstaten. Het zou nogal omslachtig zijn dat wie eenmalig iets verkoopt aan een buitenlandse klant, daarvoor buitenlandse btw moest gaan aanrekenen (waarvoor men dan kennis moet hebben van buitenlandse btw-regels, administratieve formaliteiten moet gaan vervullen, enzovoort). Daarom werd er een drempel ingevoerd: de regels inzake verkoop op afstand zijn maar van toepassing voor zover de verkoper in het vorige of het lopende kalenderjaar een drempel heeft overschreden in de lidstaat waar de goederen aankomen.

Tijdens dit seminarie gidst btw-specialist Stefan Ruysschaert u door de spelregels bij e-commerce. Deze thematiek wordt afgetoetst aan de recentste fiscale actualiteit (wetgeving en rechtspraak). U keert terug naar kantoor met praktische tips die meteen inzetbaar zijn in uw advies aan collega’s of klanten.

Programma

1. Online verkoop van goederen met fysieke levering

 • Waar moet rekening mee gehouden worden wanneer goederen worden verkocht via een webshop?
 • Worden intracommunautaire leveringen van goederen verricht naar afnemers in andere EU-lidstaten?
 • Wanneer is de regeling voor verkopen op afstand van toepassing?
 • Waar moet u rekening mee houden als tweedehandsgoederen worden verkocht via een webshop?
 • Welke btw-gevolgen zijn verbonden aan de invoer van goederen?

2. Langs elektronische weg verrichte diensten

 • Wanneer is er sprake van diensten die langs elektronische wegen worden verstrekt?
 • Waar worden langs elektronische weg verrichte diensten btw-technisch geacht plaats te vinden?
 • Wanneer kunt u gebruik maken van de MOSS-regeling?

3. Deeleconomie en platformeconomie

4. Verwachte wijzigingen inzake online verkopen naar de toekomst toe

De Europese ministers van Financiën zijn het eens geraakt over vereenvoudigde btw-regels voor de onlinehandel. Vanaf 2021 wordt een online-éénloketsysteem ingevoerd, waar bedrijven een aangifte kunnen indienen voor alle btw-verplichtingen in de hele Europese Unie.

Ook komen er vanaf 2019 eenvoudigere regels voor start-ups en kmo's. Bedrijven die minder dan 10.000 euro per jaar online verkopen in andere lidstaten, zullen hun btw-verplichtingen gewoon in eigen land kunnen afhandelen.

Europa maakt vanaf 2021 ook komaf met een uitzondering voor zendingen uit derde landen. Op pakjes met een waarde tot 22 euro moet momenteel geen btw betaald worden. Dat systeem is kwetsbaar voor misbruik en zou de schatkisten tot één miljard euro aan inkomsten kosten.

Docent(en)

cr-00003455

Stefan Ruysschaert

Stefan Ruysschaert is adviseur bij de FOD Financiën en docent Btw aan de UGent en Fiscale Hogeschool. Hij is ook auteur van talrijke fiscale bijdragen in toonaangevende tijdschriften en boeken.

Praktische informatie

Prijs: 180 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 40% subsidie met KMO portefeuille. Meer info vindt u hier.
Accreditatie:
 • IAB Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, 3 uren
 • BIBF Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten, 3 uren
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven

Data