Wanneer bij aankopen van goederen of diensten de btw geheel of gedeeltelijk wordt gerecupereerd, dan kunnen zich achteraf situaties voordoen waardoor die afgetrokken btw geregulariseerd moet worden.

Soms moet dit gebeuren via een onttrekking, in andere gevallen door een gelijkgestelde dienst te belasten en nog anders via een herziening.

Het is niet altijd duidelijk welke van deze methodes toegepast moet worden. Nochtans is het belangrijk te weten welke de juiste handelswijze is, aangezien de formaliteiten en verwerking in de btw-aangifte voor elk van deze handelingen verschilt.

Tijdens het seminarie gaat docent Jurgen Opreel ook dieper in op de situaties waarin deze regularisaties moeten worden toegepast, de verwerking in de btw-aangifte en de formaliteiten die de btw-plichtige moet naleven.

Programma

U krijgt een antwoord op o.a. de volgende vragen:

  • In welke gevallen is er sprake van een "onttrekking"?
  • Wat is de btw-behandeling van "zelf geproduceerde vaste activa"?
  • Ik schenk een goed gratis weg: onttrekking belasten of btw herzien?
  • Hoe neem ik een onttrekking op in mijn btw-aangifte?
  • Moet ik voor privégebruik van een bedrijfsgoed een factuur opmaken?
  • Gemengd gebruikte goederen aangekocht vóór 2011: afgetrokken btw herzien of privégebruik belasten?
  • Wanneer is een aankoop onderworpen aan de herzieningstermijn?

Docent(en)

D_02661.jpg

Jurgen Opreel

Jurgen Opreel is managing partner van De btw-lijn. Jurgen is ook lector btw aan de Katholieke Universiteit Leuven, gastspreker aan o.m. de Fiscale Hogeschool Brussel en bij diverse beroepsorganisaties. Hij is vaste medewerker voor de nieuwsbrief Fiscale Actualiteit, de Vandewinckele XIV (publicaties van Wolters Kluwer) en talrijke vaktijdschriften. Jurgen geeft ook advies over buitenlandse btw-topics.

Praktische informatie

Prijs: 180 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

  • Tot 40% subsidie met KMO portefeuille. Meer info vindt u hier.

Extra:

Deelname aan het seminarie bedraagt 170 EUR voor Clubleden (excl. 21 % btw).

Accreditatie:
  • IAB Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, 3 uren (In aanvraag)
  • BIBF Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten, 3 uren (In aanvraag)
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven