In dit praktijkgericht seminarie komen de mogelijke btw-knelpunten voor vzw’s en openbare besturen aan bod.

De docent behandelt een zo ruim mogelijk toepassingsgebied. Tijdens het seminarie krijgt u uiteraard de kans om uw eigen btw-vragen te stellen.

Voor deelname aan dit seminarie is een basiskennis inzake btw wenselijk, maar niet noodzakelijk. De docent start het seminarie met een beknopte inleiding van de basisregels in btw.

Programma

 • Wanneer is een openbaar bestuur btw-belastingplichtig en moet er dus btw aangerekend worden?
 • Welke vzw’s kunnen een vrijstelling genieten van btw? Wat is de reikwijdte van de vrijstellingen? Is er btw op lidgelden, inbrengen, giften, leningen,…?
 • De werking van de kostendelende vereniging: toepassing op vzw’s en openbare besturen
 • Autonome gemeentebedrijven – winst(verdelings)oogmerk: hoe zit het met subsidies?
 • Het btw-statuut van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
 • Exclusieve dienstverlening versus beheers overdracht bij intergemeentelijke samenwerking: vrijgesteld of niet?
 • De verhuur van fietsen door steden en gemeenten
 • Drank- en eetgelegenheden van bepaalde vzw’s en openbare besturen: nieuwe btw-regeling
 • Jeugdhuizen en lokale dienstencentra: vrijgesteld of niet?
 • Herstellings-, onderhouds- en reinigingswerken met eigen personeel: is er btw verschuldigd?
 • Terbeschikkingstelling van personeel - OCMW-vereniging: met of zonder btw?
 • Schoolgebouwen en modulaire klas-units als schoolgebouw: btw-tarief van 6 %?
 • Hulpverleningszones: is er btw over het wegruimen van bv. wespennesten?
 • Dierenasielen en voedselbanken: is er btw verschuldigd?
 • Tolkdiensten verricht door gebarentolken, schrijftolken en orale tolken ten behoeve van doven of slechthorenden: wanneer vrijgesteld?
 • Concessies: mét of zonder btw?
 • Diensten met sociaal oogmerk: is een verlaagd btw-tarief mogelijk?

Docent(en)

cr-00003455

Stefan Ruysschaert

Stefan Ruysschaert is adviseur bij de FOD Financiën en docent Btw aan de UGent en Fiscale Hogeschool. Hij is ook auteur van talrijke fiscale bijdragen in toonaangevende tijdschriften en boeken.

Praktische informatie

Prijs: 180 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 40% subsidie met KMO portefeuille. Meer info vindt u hier.
Accreditatie:
 • IAB Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, 3 uren
 • BIBF Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten, 3 uren
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven

Data