Veel ondernemingen en fiscaal adviseurs weten niet wat hun rechten en plichten zijn bij een btw-controle en eventuele pv's. Zowel bij grondige als gerichte controles (bv. teruggaafcontrole, stopzettingscontrole) is het belangrijk om te weten hoever een controleur mag gaan en wat u moet doen bij een proces-verbaal. Wat zijn uw rechten en plichten bij een conflict dat voor de rechtbank moet uitgeklaard worden? Wat is de rol van de accountant-belastingconsulent en boekhouder-fiscalist in deze procedure?

Na dit seminarie staat u sterker in uw schoenen om procedures na een btw-controle correct af te werken. U zult merken dat deze materie complex is. Dit seminarie schept klaarheid in de wirwar van algemene en specifieke regels.

Tijdens de sessie hebt u uiteraard de mogelijkheid om eigen vragen voor te leggen aan de docent.

Programma

A. Praktisch verloop van een btw-controle

 • Aangekondigde controles
 • Niet-aangekondigde controles
 • Onderzoeksbevoegdheden en -termijnen
 • Huiszoeking
 • Opvragen gegevens bij bv. extern accountant of adviseur
 • Voorleggingsplicht, bewaringsplicht

B. Administratieve fase

 • Voorstel tot correctieopgave Hoe reageren op correctieopgave?
 • Bij niet-akkoord: proces-verbaal
 • Reageren op proces-verbaal
 • Bij niet-betaling: kennisgeving dwangbevel
 • Betekening dwangbevel
 • Verzetmogelijkheden
 • Rol van de directies en de centrale administratie
 • Belang van correcte volmachten

C. Rechterlijke fase

 • Wijze van inleiden
 • Zijn onderhandelingen met fiscus nog mogelijk?
 • Boeteverminderingen/kwijtscheldingen

D. Administratieve geldboetes

 • Is kwijtschelding of vermindering mogelijk?
 • Hoe moeten deze gevraagd worden?

E. Nalatigheidsintresten

 • Berekeningswijze
 • Is kwijtschelding of vermindering mogelijk?
 • Hoe moeten deze gevraagd worden?
 • Verlenging van de controleperiode

F. De verjaring

 • Gewone verjaringstermijn
 • Uitgebreide verjaringstermijn
 • Stuiting van de verjaring
 • Kan de btw-plichtige terugkomen op een ondertekende correctieopgave?
 • Daden van de btw-plichtige zelf die een stuiting van de verjaring in zijn nadeel kunnen inhouden, zoals schuldbekentenis, opname in de boekhouding,…

Docent(en)

D_02661.jpg

Jurgen Opreel

Jurgen Opreel is managing partner van De btw-lijn. Jurgen is ook lector btw aan de Katholieke Universiteit Leuven, gastspreker aan o.m. de Fiscale Hogeschool Brussel en bij diverse beroepsorganisaties. Hij is vaste medewerker voor de nieuwsbrief Fiscale Actualiteit, de Vandewinckele XIV (publicaties van Wolters Kluwer) en talrijke vaktijdschriften. Jurgen geeft ook advies over buitenlandse btw-topics.

Praktische informatie

Prijs: 180 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 40% subsidie met KMO portefeuille. Meer info vindt u hier.
Accreditatie:
 • IAB Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, 3 uren
 • BIBF Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten, 3 uren
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven

Data