De nieuwe pensioenovereenkomst voor zelfstandigen die niet via een vennootschap werkt, wordt meestal POZ genoemd. Ze creëert bijkomende mogelijkheden voor pensioenvorming. Voor deze nieuwe vorm van aanvullend pensioen wordt de 80%-regel net iets anders berekend dan bij de IPT.

De 80%-regel bepaalt het aanvullend pensioen dat u als zelfstandige op een fiscaalvriendelijke manier kunt opbouwen. Uw wettelijk en uw aanvullend pensioen samen mogen niet hoger liggen dan 80% van uw 'normale' inkomen. De 80%-regel bepaalt bijgevolg hoeveel pensioenkapitaal u maximaal op een fiscaalvriendelijke manier kunt opbouwen in uw IPT of POZ.

Bij de berekening van de 80%-regel spelen diverse elementen mee:

  • uw brutobezoldiging: welke? De laatste (IPT) of de gemiddelde van de laatste 3 jaar (POZ)?
  • uw wettelijk pensioen
  • andere aanvullende pensioenen opgebouwd via het VAPZ, individuele pensioentoezegging, bedrijfsleidersverzekering, RIZIV-contract, groepsverzekering, pensioenfonds, interne pensioenbelofte of POZ. Pensioensparen en langetermijnsparen tellen niet mee voor de 80%-regel.
  • de jaren die u al binnen uw vennootschap gewerkt hebt of buiten uw vennootschap presteerde (IPT), aangevuld met 10 jaar (IPT en POZ).
  • de normale duur van een loopbaan.

Wilt u uw kennis over deze complexe regelgeving op peil brengen of opfrissen? Wilt u uw klanten met kennis van zaken adviseren over de 80%-regel?

Tijdens dit practicum legt pensioenspecialist Paul Roels u niet alleen de theorie, maar ook een aantal oefeningen voor, zodat u op een praktische manier wegwijs raakt in de meest gestelde vragen. Dankzij deze oefeningen dringt de leerstof beter door, en hebt u ook na dit seminarie een handige leidraad ter beschikking.

Omwille van deze praktische aanpak wordt het deelnemersaantal per sessie beperkt. Schrijf dus vandaag nog in, zodat u zonder probleem kunt aansluiten bij de deelnemersgroep.

Docent(en)

D_00036.jpg

Paul Roels

Paul Roels is zaakvoerder van het advieskantoor PROcrea Consulting, gespecialiseerd in pensioenadvies. De eerste 14 jaar van zijn loopbaan was hij actief in de verzekeringssector als commercieel kaderlid in de afdeling groepsverzekeringen van Fortis AG en als verantwoordelijke voor de afdeling levensverzekeringen van Aegon België. Daarna stapte hij over naar de consultingwereld (PwC en Deloitte). Hij adviseerde er ondernemingen over hun salaris- en voorzorgsprogramma’s. Hij hielp overheden en overheidsbedrijven bij het herdefiniëren van hun pensioenbeleid en bij het opzetten van pensioenfondsen. Van 2001 tot 2006 was Paul Roels secretaris-generaal en lid van het directiecomité van de gemeenschappelijke pensioenverzekeringskas Integrale.

Praktische informatie

Prijs: 180 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

  • Tot 40% subsidie met KMO portefeuille. Meer info vindt u hier.

Accreditatie:
  • BIBF Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten, 3 uren (In aanvraag)
  • IAB Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, 3 uren (In aanvraag)
  • IBR Instituut van de Bedrijfsrevisoren, 3 uren
  • FSMA-NL Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten-verzekeringen, 3 punten
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven