Als mandataris moet u goed op de hoogte zijn van de belangrijkste wijzigingen in de personenbelasting om de belastingaangiftes van uw cliënten vakkundig en foutloos te kunnen indienen.

In deze Praktijkupdate Personenbelasting van Fiscaal Informatief staat de nieuwe aangifte in de personenbelasting aj. 2019 centraal. Docent Pieter Debbaut overloopt samen met u alle vakken van het nieuwe aangifteformulier en gidst u door de belangrijkste wijzigingen en mogelijke valkuilen.

Naast een overzicht van de fiscale wijzigingen in de aangifte van 2019 anticiperen we ook op de maatregelen en wijzigingen die vanaf aanslagjaar 2020 van kracht zullen worden.

Tijdens dit seminarie krijgt u ook een gedetailleerd overzicht van nieuwe wetgeving, relevante rechtspraak, parlementaire vragen, rulings, circulaires en andere administratieve commentaren van het voorbije jaar.

Programma

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Een grondige bespreking van de nieuwe belastingaangifte 2019 (met uiteraard nadruk op de nieuwe rubrieken)
 • Het nieuwe “Vrij Aanvullend Pensioen voor Werknemers”
 • Het “duaal pensioensparen” in de praktijk
 • Herhaling van de belangrijkste regels inzake de Vlaamse “woonbonus” (kredieten “eigen” woning) en van de fiscaliteit van de hypothecaire leningen voor de niet-eigen woning
 • Woonkredieten en levensverzekering: de correcte aangifte aj.2019
 • Cumul van federaal langetermijnsparen met Vlaamse woonbonus (en Waalse chèque habitat)
 • De mobiliteitsvergoeding en het mobiliteitsbudget als alternatief voor de firmawagen
 • Nieuwe taxatieregels voor voordeel van alle aard “gratis woonst”
 • Taks op de effectenrekening: nieuwe meldplicht op de aangifte
 • Nieuw fiscaal stelsel voor “winstpremies voor werknemers”
 • De nieuwe barema’s voor forfaitaire beroepskosten
 • De nieuwe aftrekregels voor autokosten in hoofde van natuurlijke personen
 • Belastingvrijstelling voor intresten en dividenden: de nieuwe bedragen vanaf aj.2019
 • De belastingvermindering voor adoptiekosten
 • Vrijstelling van gewestelijke compensatievergoedingen (zelfstandigen)
 • Aanrekening van de toeslagen op de belastingvrije som voor kinderen ten laste
 • Nieuw: forfaitaire beroepskosten voor belastingplichtigen met winsten

Slechts handvol codes extra, maar schijn bedriegt.

Op 7 april 2019 werd de aangifte in de personenbelasting gepubliceerd op de website van de FOD Financiën. Daarmee wordt een nieuw aangifteseizoen op gang getrapt. De Vlaamse aangifte dikt aan met zes codes en telt in totaal 829 codes. Voor de Brusselse en Waalse aangifte zijn er zeven codes meer. Quasi status quo dus.
Nauwelijks wijzigingen, zou u denken. Maar schijn bedriegt. 

De belastingaangifte wordt Vlaams

Binnenkort vullen de Belgen niet langer dezelfde federale belastingaangifte in, maar een Vlaamse, een Waalse of een Brusselse aangifte. Na de personenbelasting drie jaar geleden is nu ook de belastingaangifte geregionaliseerd. In de Vlaamse aangifte zijn de Brusselse en de Waalse codes geschrapt. En in de Waalse en de Brusselse belastingbrief komen nog enkel de codes voor die relevant zijn in dat gewest. Dat is een goede zaak. Voor de papieren aangiftes verkleint de kans op vergissingen. Voor de aangifte via Taxon-web maakt het niet zo veel uit, want die laat alleen het gebruik van de juiste gewestcodes toe. De drie aangiftes zijn nu heel wat overzichtelijker.

Docent(en)

D_01776.jpg

Pieter Debbaut

Pieter Debbaut is Tax Manager bij ERGO Insurance. Hij startte zijn loopbaan als kredietbeheerder bij Centea en was van 2000 tot 2014 docent bij de studie- en vormingsdienst van ERGO. Hij is mede-auteur van diverse fiscale uitgaven (zowel boek als artikels) en reeds vele jaren een gewaardeerd fiscaal docent.

Praktische informatie

Prijs: 380 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 40% subsidie met KMO portefeuille. Meer info vindt u hier.
Documentatie:

Als deelnemer ontvangt u een exemplaar van het 'Handboek Praktische Belastingservice 2019' (Wolters Kluwer, auteur: Lieven Van Belleghem, meer dan 700 pagina's). Dit boek is inbegrepen in de seminarieprijs.

Accreditatie:
 • IAB Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, 7 uren
 • BIBF Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten, 7 uren
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven

Data