Bespreking van de nieuwe belastingaangifte 2018 en alle fiscale nieuwigheden van de Regering Michel I én de Vlaamse regering, m.b.t. de aanslagjaren 2018 én 2019, van belang voor bank, verzekering en kredietbemiddeling.

De volgende topics komen aan bod:

 • alle belangrijke en nieuwe rubrieken van de aangifte 2018 (o.m. met het oog op een correcte aangifte van de betalingen voor (woon)kredieten en levensverzekeringen)
 • de belangrijkste (al dan niet nieuwe) regels inzake de woonbonus
 • de essentie van de nieuwe wetgeving inzake het erf- en huwelijksvermogensrecht (met o.m. impact op beleggingen en levensverzekeringen)
 • en naar jaarlijkse gewoonte eveneens "levensverzekeringen en erfbelasting" (met bespreking van de nieuwe Vlabel-standpunten)

Bestemd voor

Bank- en verzekeringsprofessionals, boekhouders, enz. met een zeer goede fiscale voorkennis. Let op: indien u onvoldoende voorkennis heeft, volg dan zeker eerst de opleiding "Personenbelasting van A tot Z" (docent: Pieter Debbaut).

Programma

Tijdens deze update krijgt u een grondige bespreking van de belastingaangifte 2018 (met uiteraard nadruk op de nieuwe indeling en rubrieken).

Andere hoofdthema’s:

 • De nieuwe “Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen” (POZ), ter aanvulling van het VAPZ.
 • De belangrijkste gevolgen van de hervorming van het erfrechten het huwelijksvermogensrecht, met bijzondere aandacht voor het impact op de levensverzekering (en de erfbelasting op de levensverzekeringen van echtgenoten).
 • Herhaling van de belangrijkste regels inzake de Vlaamse “woonbonus” (kredieten “eigen” woning) en van de fiscaliteit van de hypothecaire leningen voor de niet-eigen woning. 
 • Cumul van federaal langetermijnsparen met Vlaamse woonbonus en Waalse chèque habitat.
 • Woonkredieten en levensverzekering: de correcte aangifte aj.2018.
 • Pensioensparen: voortaan 2 grensbedragen en 2 verminderingspercentages.
 • Taks op de effectenrekening.
 • De nieuwe belastingvrijstelling voor inkomsten uit verenigings- en buurtwerk en uit de deeleconomie.

En verder:

 • Een nieuwe bijkomende belastingvrije som voor de alleenstaande ouder met een laag inkomen.
 • Het nieuwe statuut van de student-zelfstandige, en de toegelaten inkomsten om ten laste te zijn.
 • Bij bezwaar: onmiddellijk beroep doen op bemiddelingsdienst.
 • Forse stijging van de Vlaamse gewestelijke opcentiemen “onroerende voorheffing”.
 • Voordelen alle aard: belastingvrijstelling nu ook voor elektrische fiets, racefiets en mountainbike, en nieuwe forfaitaire bedragen bij privégebruik  smartphone, PC en internetaansluiting. 
 • Nieuw fiscaal stelsel voor “winstpremies voor werknemers”.
 • Wettelijke pensioenen: studiejaren afkopen of niet?
 • Voortaan forfaitaire beroepskosten voor alle zelfstandigen.
 • De nieuwe aftrekregels voor autokosten in hoofde van natuurlijke personen.
 • Belastingvrijstelling voor intresten en dividenden: nieuwe bedragen vanaf aj.2019.
 • De aangifteplicht m.b.t. financiële rekeningen van feitelijke verenigingen.
 • Na belastingvermindering voor aandelen van startende vennootschappen, nu ook voor aandelen vna groeibedrijven.

Docent(en)

D_01333.jpg

Lieven Van Belleghem

Lieven Van Belleghem is licentiaat in de rechten en geaggregeerde voor het onderwijs. Hij was 6 jaar werkzaam bij een bank en 5 jaar directeur bij een verzekeringsmaatschappij. Gedurende enkele jaren was hij ook docent “Verzekeringen” in de 2e licentie handelswetenschappen (Hogeschool Gent). Hij doceert sinds 1981 (intern) en 1985 (intern en in open formule) fiscale opleidingen, voornamelijk voor de bank- en verzekeringssector. In 1992 startte hij met zijn eigen opleidingsbedrijf, dat sinds september 2015 deel uitmaakt van Kluwer Opleidingen. Jaarlijks volgens ruim 5.000 bank- en verzekeringsprofessionals de door Van Belleghem-Kluwer Opleidingen georganiseerde seminaries. Hij is sinds 1985 ook auteur van het handboek “Praktische Belastingservice”, hét fiscale naslagwerk voor bank-verzekering en accountancy.

D_01776.jpg

Pieter Debbaut

Pieter Debbaut is Tax Manager bij ERGO Insurance. Hij startte zijn loopbaan als kredietbeheerder bij Centea en was van 2000 tot 2014 docent bij de studie- en vormingsdienst van ERGO. Hij is mede-auteur van diverse fiscale uitgaven (zowel boek als artikels) en reeds vele jaren een gewaardeerd fiscaal docent.

Praktische informatie

Prijs: 159 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 40% subsidie met KMO portefeuille. Meer info vindt u hier.

Extra:

U kan zich ook steeds inschrijven en betalen met de KMO-portefeuille via onze partner Brokers Training (www.brokerstraining.org). Prijzen te raadplegen op hun website.

Documentatie:

Als deelnemer ontvangt u een exemplaar van het "Handboek Praktische Belastingservice 2018" (meer dan 700 pagina's). Dit handboek is inbegrepen in de seminarieprijs.

Accreditatie:
 • BIBF Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten, 3,5 uren
 • IAB Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, 3,5 uren
 • IBR Instituut van de Bedrijfsrevisoren, 3,5 uren
 • FSMA-NL Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten-bank, 1,5 punten
 • FSMA-NL Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten-kredietbemiddeling (hypothecair krediet), 1 punten
 • FSMA-NL Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten-verzekeringen, 2,5 punten
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven