Bespreking van de nieuwe belastingaangifte 2019 en alle fiscale nieuwigheden van de federale én Vlaamse regering m.b.t. de aanslagjaren 2019 en 2020, van belang voor bank, verzekering en kredietbemiddeling.

De volgende topics komen o.m. aan bod (voor een gedetailleerd overzicht: zie programma hieronder):

 • alle belangrijke en nieuwe rubrieken van de aangifte 2019 (o.m. met het oog op een correcte aangifte van de betalingen voor (woon)kredieten en levensverzekeringen)
 • het nieuwe “vrij aanvullend pensioen voor werknemers”
 • een herhaling van de belangrijkste regels inzake de woonbonus
 • de essentie van de (nieuwe) wetgeving inzake het erf- en huwelijksvermogensrecht (na de 2e hervormingswet van eind 2018), met o.m. de impact op de levensverzekeringen (en met een bespreking van de recente Vlabel-standpunten inzake erfbelasting en levensverzekering).

Bestemd voor

Bank- en verzekeringsprofessionals, boekhouders, enz. met een zeer goede fiscale voorkennis. Let op: indien u onvoldoende voorkennis heeft, volg dan zeker eerst de opleiding "Personenbelasting van A tot Z" (docenten: Lieven Van Belleghem en Pieter Debbaut).

Programma

Hoofdthema:

 • Een bespreking van de belastingaangifte 2019 (met uiteraard nadruk op de nieuwe rubrieken)

Andere hoofdthema’s:

 • Het nieuwe “Vrij Aanvullend Pensioen voor Werknemers”
 • Het “duaal pensioensparen” in de praktijk
 • De nieuwe “Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen” (POZ), ter aanvulling van het VAPZ (een jaar later)
 • Herhaling van de belangrijkste regels inzake de Vlaamse “woonbonus” (kredieten “eigen” woning) en van de fiscaliteit van de hypothecaire leningen voor de niet-eigen woning
 • Woonkredieten en levensverzekering: de correcte aangifte aj.2019
 • Cumul van federaal langetermijnsparen met Vlaamse woonbonus (en Waalse chèque habitat)
 • De belangrijkste gevolgen van de hervorming van het erfrecht en het huwelijksvermogensrecht, met bijzondere aandacht voor het impact op de levensverzekering (en de erfbelasting op de levensverzekeringen van echtgenoten gehuwd in gemeenschap)

En verder:

 • De nieuwe belastingvrijstelling voor inkomsten uit verenigings- en buurtwerk en uit de deeleconomie
 • De mobiliteitsvergoeding en het mobiliteitsbudget als alternatief voor de firmawagen
 • Nieuwe taxatieregels voor voordeel van alle aard “gratis woonst”
 • Taks op de effectenrekening: nieuwe meldplicht op de aangifte
 • Het nieuwe statuut van de student-zelfstandige, en de toegelaten inkomsten om ten laste te zijn
 • Taxatie bij de verkoop van de verzekeringsportefeuille of het bankagentschap
 • Bij bezwaar: onmiddellijk beroep doen op bemiddelingsdienst
 • Nieuw fiscaal stelsel voor “winstpremies voor werknemers”
 • De nieuwe barema’s voor forfaitaire beroepskosten
 • De nieuwe aftrekregels voor autokosten in hoofde van natuurlijke personen
 • Belastingvrijstelling voor intresten en dividenden: de nieuwe bedragen vanaf aj.2019
 • De aangifteplicht m.b.t. financiële rekeningen van feitelijke verenigingen
 • De belastingvermindering voor adoptiekosten
 • De belastingvermindering voor groeibedrijven
 • Vrijstelling van gewestelijke compensatievergoedingen (zelfstandigen)
 • Aanrekening van de toeslagen op de belastingvrije som voor kinderen ten laste
 • Nieuw: forfaitaire beroepskosten voor belastingplichtigen met winsten

Docent(en)

D_01333.jpg

Lieven Van Belleghem

Lieven Van Belleghem is licentiaat in de rechten en geaggregeerde voor het onderwijs. Hij was 6 jaar werkzaam bij een bank en 5 jaar directeur bij een verzekeringsmaatschappij. Gedurende enkele jaren was hij ook docent “Verzekeringen” in de 2e licentie handelswetenschappen (Hogeschool Gent). Hij doceert sinds 1981 (intern) en 1985 (intern en in open formule) fiscale opleidingen, voornamelijk voor de bank- en verzekeringssector. In 1992 startte hij met zijn eigen opleidingsbedrijf, dat sinds september 2014 deel uitmaakt van Kluwer Opleidingen. Jaarlijks volgen ruim 5.000 bank- en verzekeringsprofessionals de door Van Belleghem-Kluwer Opleidingen georganiseerde seminaries. Hij is sinds 1985 ook auteur van het handboek “Praktische Belastingservice”, hét fiscale naslagwerk voor bank-verzekering en accountancy.

D_01776.jpg

Pieter Debbaut

Pieter Debbaut is Tax Manager bij ERGO Insurance. Hij startte zijn loopbaan als kredietbeheerder bij Centea en was van 2000 tot 2014 docent bij de studie- en vormingsdienst van ERGO. Hij is mede-auteur van diverse fiscale uitgaven (zowel boek als artikels) en reeds vele jaren een gewaardeerd fiscaal docent.

Praktische informatie

Prijs: 159 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 40% subsidie met KMO portefeuille. Meer info vindt u hier.
Extra:

U kan zich ook steeds inschrijven en betalen met de KMO-portefeuille via onze partner Brokers Training (www.brokerstraining.org). Prijzen te raadplegen op hun website.

Documentatie:

Als deelnemer ontvangt u een exemplaar van het "Handboek Praktische Belastingservice 2019" (meer dan 700 pagina's). Dit handboek is inbegrepen in de seminarieprijs.

Accreditatie:
 • BIBF Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten, 3,5 uren
 • IAB Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, 3,5 uren
 • IBR Instituut van de Bedrijfsrevisoren, 3,5 uren
 • FSMA-NL Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten-bank, 1,5 punten
 • FSMA-NL Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten-kredietbemiddeling (hypothecair krediet), 1 punten
 • FSMA-NL Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten-verzekeringen, 2,5 punten
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven

Data