In het kader van de Zomerakkoord-maatregelen heeft de federale regering grondig gesleuteld aan de minimale bezoldiging van bedrijfsleiders.

Het Zomerakkoord introduceert een verlaagd VenB-tarief tot 25% tegen aanslagjaar 2021. Een kleine vennootschap kan tegen bepaalde voorwaarden zelfs genieten van een verlaagd tarief van 20% op haar eerste schijf van 100.000 euro aan belastbaar resultaat.

Dit gaat echter gepaard met een aantal compenserende maatregelen, zoals o.a. een minimum bezoldigingsvereiste van 45.000 euro voor bedrijfsleiders. Meer bepaald worden KMO's die niet minstens EUR 45.000,00, of hun lagere belastbare basis, toekennen aan minstens één van hun bedrijfsleiders - natuurlijke personen uitgesloten van het verlaagd VennB tarief. Bij het niet-naleven van de nieuwe fiscale spelregels zullen zware sancties opgelegd worden, met enerzijds het verlies van het verlaagd belastingtarief en anderzijds boetes op de te weinig uitgekeerde bezoldiging.

De fiscus viseert vooral ondernemers met een patrimoniumvennootschap of met een exploitatievennootschap in combinatie met een managementvennootschap. Bedrijfsleiders met meerdere vennootschappen die meestal maar uit één vennootschap een bezoldiging opnemen, lopen dus extra in het vizier.

Wat zijn de voorwaarden om van het verminderde VennB tarief te kunnen genieten? Wat zijn de gevolgen indien een vennootschap een te laag loon betaalt aan een bedrijfsleider? Hoe bereken je de extra 5,1% vennootschapsbelasting?  

Kleine kanttekening bij de wetswijziging: zou het zijn doel niet voorbij schieten? Kunnen wij een nieuwe aanpassing van de wet verwachten?

Bestemd voor

Accountants

Fiscalisten

Belastingconsulenten

Boekhouders

Fiscaal adviseurs

Docent(en)

cr-01791625

Roel Van Hemelen

Roel Van Hemelen is partner bij het advieskantoor TaxQuest. Daarvóór was hij Director Business Tax bij het advieskantoor Moore Stephens. Hij doceert fiscale seminaries voor zowel Kluwer Opleidingen als Fiscaal Informatief.

Praktische informatie

Prijs: 115 EUR (excl btw)

De opleidingen van Kluwer Opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

  • Tot 40% subsidie met KMO portefeuille. Meer info vindt u hier.

Documentatie:

Deze zal u digitaal worden bezorgd.

Accreditatie:
  • IAB Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, 1 uren
  • IBR Instituut van de Bedrijfsrevisoren, 1 uren
  • BIBF Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten, 1 uren (In aanvraag)
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven