De fiscus heeft de jacht geopend op fiscaal misbruik door vzw’s. Ook schijn-vzw’s zullen hard aangepakt worden. Betrouwbare cijfers over het aantal schijn-vzw’s zijn niet bekend.

Concreet betekent dit dat vzw's zich, nog meer dan anders, aan een gerichte controle mogen verwachten. Het gaat o.a. over sport-vzw's en vzw's die wellicht aan de vennootschapsbelasting onderworpen moeten worden. In dit laatste geval wordt onderzocht of het vzw-statuut niet misbruikt wordt voor het louter voeren van handelsactiviteiten.

Programma

Om voorbereid te zijn op dergelijke controles kunt u als vzw-medewerker of (fiscaal) adviseur alvast stilstaan bij de volgende zaken:

  • Ben ik wel zeker dat mijn vzw niet btw-plichtig is?
  • Heb ik voor alle uitgaven van de vzw de nodige bewijsstukken?
  • Houdt de vzw zich aan de maximumbedragen van de forfaitaire onkostenvergoeding voor vrijwilligers en kan ik deze bewijzen aan de hand van nominatieve lijsten?
  • Wat met andere vergoedingen? Worden indien nodig fiscale fiches opgemaakt?
  • Wat met privé-gebruik van auto, gsm, computer en andere zaken die eigendom zijn van de vzw?
  • Houdt de vzw zich werkelijk bezig met de realisatie van de ideële doelstelling zoals deze vermeld is in de statuten?
  • Dient de vzw jaarlijks een correcte aangifte in de rechtspersonenbelasting in?

Dit is slechts een greep uit de vele zaken die de fiscus kan controleren.

Specialist Guy Poppe deelt zijn jarenlange ervaring in deze thematiek graag met u. Tijdens dit seminarie beantwoordt hij graag uw vragen waarmee u geconfronteerd wordt.

Docent(en)

Guy Poppe

Guy Poppe is advocaat met een bijzondere interesse voor zowel fiscaliteit als vennootschapsrecht. Hij heeft een brede achtergrond als Licentiaat in de Rechten, Licentiaat in de Toegepaste Economische Wetenschappen en Licentiaat in de Handels- en Financiële Wetenschappen. Guy Poppe publiceert in diverse nieuwsbrieven en werkt mee aan fiscale databanken. Hij doceert regelmatig seminaries over fiscale en vennootschapsrechtelijke thema's.

Praktische informatie

Prijs: 180 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

  • Tot 40% subsidie met KMO portefeuille. Meer info vindt u hier.

Accreditatie:
  • IAB Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, 3 uren (In aanvraag)
  • BIBF Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten, 3 uren (In aanvraag)
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven