Wanneer een vennootschap (of onderneming) zich in ernstige financiële moeilijkheden bevindt en zij hierdoor tegelijk door haar schuldeisers voor de openstaande schulden wordt aangesproken, lijkt een faillissement onafwendbaar.

Ondanks dit moeilijk moment kan dit eveneens als een moment van bezinning voor de bedrijfsleider beschouwd worden en moet hij een bewuste keuze maken tussen het pad van de continuïteit of discontinuïteit van de onderneming. In dat opzicht zijn er namelijk alternatieven voor een faillissement.

Indien de bedrijfsleider voor de continuïteit van zijn onderneming kiest, kan hij een beroep doen op een zogenaamde gerechtelijke reorganisatie of kortweg WCO.

Indien de bedrijfsleider kiest voor discontinuïteit zijn er twee mogelijkheden:

  • een klassiek faillissement
  • een deficitaire vereffening

In dit seminarie komen deze drie rechtsfiguren aan bod, zowel op het gebied van hun eigen wetgeving (Wet Continuïteit Ondernemingen, Faillissementswet, Wetboek van Vennootschappen, Wetboek van Economisch Recht) als de fiscale behandeling en gevolgen.

De docent beantwoordt tijdens deze sessie graag uw vragen over deze materie.

Docent(en)

cr-01830445

Jan Tuerlinckx

Jan Tuerlinckx is advocaat-vennoot bij het kantoor Tuerlinckx Fiscale Advocaten. Hij heeft meer dan 20 jaar ervaring in fiscaal-, vennootschaps- en financieelrechtelijke aangelegenheden. Hij is lid van de balie te Antwerpen, Turnhout en Luik. Jan Tuerlinckx is tevens bestuurder en voorzitter van de studiecommissie van de Antwerpse Beroepsvereniging voor Accountants, Belastingconsulenten, Boekhouders en Bedrijfsrevisoren (BAB-BKR).

Praktische informatie

Prijs: 180 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

  • Tot 40% subsidie met KMO portefeuille. Meer info vindt u hier.

Accreditatie:
  • IAB Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, 3 uren (In aanvraag)
  • BIBF Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten, 3 uren (In aanvraag)
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven