Tijdens de Update Vennootschapsrecht worden de belangrijkste wijzigingen en ontwikkelingen in het vennootschapsrecht behandeld, steeds op maat van de accountant-belastingconsulent en boekhouder-fiscalist. Alle belangrijke juridische, boekhoudkundige en fiscale aandachtspunten van de hervorming van het vennootschapsrecht anno 2019 komen aan bod. Dankzij de behandeling van alle nieuwigheden bent u in staat om ook binnen dit domein kwaliteitsvol fiscaal advies te verstrekken.

Programma

U krijgt een grondige toelichting van de hervorming vennootschapsrecht anno 2019:

 • afschaffing van het verschil tussen burgerlijke en handelsvennootschappen
 • aanzienlijke beperking van het aantal vennootschapsvormen
 • integratie van verschillende verenigingen (stichtingen en vzw's) in het Wetboek van Vennootschappen

en meer concreet:

 • Voor de BV wordt komaf gemaakt met het begrip ‘kapitaal’
 • Nog voor de BV geldt dat – naar het voorbeeld van de NV – de mogelijkheden qua type effecten worden opengetrokken
 • Eenhoofdigheid wordt het principe in de BV en de NV
 • In het WVV wordt een apart Boek opgenomen met daarin de regels inzake de jaarrekening
 • Het WVV bepaalt veel duidelijker dat de mogelijkheid bestaat om een vennootschap met rechtspersoonlijkheid om te vormen naar een vzw én vice versa
 • Het al dan niet nastreven van winstuitkering, en niet de aard van de activiteiten, is voortaan het enige criterium van onderscheid tussen vennootschappen en verenigingen
 • De statutaire zetelleer wordt – naar het voorbeeld van heel wat buurlanden – definitief ingebeiteld in het Belgische vennootschapsrecht
 • Er wordt een procedure voorzien voor de grensoverschrijdende omzetting van een vennootschap
 • Bij de uitkering aan aandeelhouders worden vanaf heden twee testen toegepast: de balanstest en de liquiditeitstest
 • De communicatie ten aanzien van aandeelhouders en leden wordt gemoderniseerd
 • Het concept ‘wrongful trading’ uit het WER wordt verankerd in het WVV

Docent(en)

D_00819.jpg

Anton Nuttens

Anton Nuttens is bedrijfsrevisor en vennoot bij Mazars Bedrijfsrevisoren.

d_00540

Véronique Ryckaert

Véronique Ryckaert is Partner bij Mazars Legal Services.

Peter Lenoir

Peter Lenoir is Audit Partner bij Mazars Bedrijfsrevisoren.

Praktische informatie

Prijs: 180 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 40% subsidie met KMO portefeuille. Meer info vindt u hier.
Documentatie:

Als deelnemer ontvangt u een exemplaar van het boek ‘Aangiftegids Vennootschapsbelasting’ (Wolters Kluwer – auteur: Yves Verdingh).

Accreditatie:
 • IAB Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, 3 uren
 • BIBF Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten, 3 uren
 • IBR Instituut van de Bedrijfsrevisoren, 3 uren
 • OVB Orde van Vlaamse Balies, 3 punten
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven

Data