Steeds meer Belgen kopen een buitenlandse (vakantie)woning. Frankrijk en Spanje blijven klassiekers (waarvoor we u graag verwijzen naar aparte seminaries op deze website), maar ook Nederland, Italië en Portugal worden populair. En sinds kort spreekt ook Dubai tot de verbeelding.

De aankoop van een onroerend goed is op fiscaal vlak een zeer complex gegeven. Dat is niet alleen zo in België, maar nog meer bij een buitenlands onroerend goed. Uiteraard zijn er niet alleen de fiscaalrechtelijke regels, maar ook bepalingen van internationaal privaatrecht, erfrecht, huwelijksvermogensrecht, ruimtelijke ordening, enz. die later voor onverwachte problemen kunnen zorgen.

Dit seminarie geeft een antwoord op de meest voorkomende vragen bij de aankoop van een woning in de hierboven vermelde landen. U krijgt een praktijkgerichte uitleg bij de fiscaalrechtelijke aspecten bij het bezit van een buitenlandse vakantiewoning. Daarnaast staan we stil bij de erfrechtelijke aspecten. Verder licht de docent de successie- en schenkingsrechtelijke aspecten van een buitenlandse vakantiewoning toe. Tot slot krijgt u per land een overzicht van de belangrijkste fiscaalrechtelijke aspecten.

Programma

1. Nederland

 • Aankoop van een vakantiewoning
 • Gebruik van een vakantiewoning: Nederlandse inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en onroerendezaakbelasting
 • Verkoop van een vakantiewoning
 • Successieplanning: toepasselijk erfrecht, Nederlandse erfbelasting cq. recht van overgang/schenkbelasting

2. Italië

 • Aankoop van een vakantiewoning
 • Gebruik van een vakantiewoning: personenbelasting, imposta sul reddito della società, imposta municipale unica (IMU), indirecte belastingen
 • Verkoop van een vakantiewoning: verkoop van Italiaans onroerend goed, verkoop van aandelen van een Italiaanse vennootschap
 • Successieplanning: toepasselijk erfrecht (diritto internazionale privato), Italiaanse schenkings- en successierechten

3. Portugal

 • Aankoop van een vakantiewoning: imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis, imposto sobre o valor acrescentado, imposto de selo, emolumentos de registo
 • Gebruik van een vakantiewoning: imposto municipal sobre imóveis, inkomstenbelasting, indirecte belastingen
 • Verkoop van een vakantiewoning: meerwaardetaxatie bij verkoop van een onroerend goed, meerwaardetaxatie bij verkoop van aandelen van de onroerendgoedvennootschap, indirecte belastingen bij verkoop
 • Successieplanning: toepasselijk erfrecht (direito internacional privado), Portugese schenkings- en successierechten

4. Dubai

 • Aankoop van een vakantiewoning
 • Gebruik van een vakantiewoning
 • Verkoop van een vakantiewoning
 • Successieplanning: toepasselijk erfrecht, schenkings- en successierechten in Dubai

Docent(en)

d_03472

Wim Vermeulen

Wim Vermeulen is specialist vastgoedfiscaliteit bij het advocatenkantoor Cazimir, niet alleen voor investeringen en successieplanning in eigen land, maar ook voor aankopen en planning in het buitenland. Hij is als advocaat verbonden aan de balie van Brussel. Wim heeft een masterdiploma Handelsingenieur dat hij behaalde aan de KULeuven en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is ook master in de Rechten (KULeuven). Wim is auteur van diverse boeken, publiceert in fiscale tijdschriften en kranten en is een veelgevraagde gastspreker over vastgoed fiscaliteit en successieplanning van onroerend goed. Hij doceert 'Vastgoedfiscaliteit' aan de Antwerp Management School en 'Aspecten van internationale onroerend goed fiscaliteit' aan de Fiscale Hogeschool.

Praktische informatie

Prijs: 180 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 40% subsidie met KMO portefeuille. Meer info vindt u hier.
Extra:

Voor de casussen Frankrijk en Spanje verwijzen u graag naar aparte seminaries op deze website.

Accreditatie:
 • BIBF Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten, 3 uren
 • IAB Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, 3 uren
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven

Data