Op 2 maart 2018 heeft de Vlaamse Regering haar goedkeuring gegeven aan het voorontwerp van decreet tot modernisering van de erfbelasting. De hervorming van de Vlaamse erfbelasting is gebaseerd op twee pijlers.

Ten eerste een matiging van de tarieven in de erfbelasting, in het bijzonder voor verkrijgingen tussen broers/zussen en tussen anderen. Ten tweede een aantal noodzakelijke verduidelijkingen teneinde de hervorming van het erfrecht maximaal uitwerking te laten krijgen.

Bedoeling is om het decreet in werking te laten treden op 1 september 2018, samen met het nieuwe erfrecht.

Tijdens dit webinar zetten we de voornaamste aspecten van deze hervorming op een rijtje. Aan de hand van concrete voorbeelden gaan we na wat de hervorming betekent voor de rechtspraktijk.

Programma

Komen tijdens deze webinar o.m. aan bod:

 

1.    Aanpassing van de tarieven

-      Matiging van de tarieven die tussen broers/zussen en tussen verdere verwanten/niet-verwanten

-      Verlaging fiscale druk op de vererving van goederen aan de langstlevende echtgenoot

-      Gedeeltelijke erfenissprong

 

2.    Aanpassingen in functie van het nieuwe erfrecht

-      Nieuw of voortgezet vruchtgebruik

-      Vrijstelling 'terugvallend' vruchtgebruik

-      Erfovereenkomsten: quid schenkbelastingen?

-      Standpunten Vlabel

Docent(en)

Mark Delboo

Mark Delboo, Delboo Deknudt Vermogensadvocaten

Mark behaalde zijn diploma van Licentiaat in de Rechten, magna cum laude, aan de Universiteit Gent en zijn aanvullend diploma Fiscaal Recht, cum laude, aan de Université Libre de Bruxelles. Hij heeft een uitgebreide ervaring in nationale en internationale vermogensplanning, gericht op aspecten van zowel fiscaal recht als burgerlijk recht. Hij is lid van het redactiecomité van het tijdschrift ‘Nieuwsbrief Successierechten’, auteur van vele artikels in de vakliteratuur en een veel gevraagd gastspreker.

Praktische informatie

Prijs: 115 EUR (excl btw)

De opleidingen van Kluwer Opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

  • Tot 40% subsidie met KMO portefeuille. Meer info vindt u hier.

Accreditatie:
  • IAB Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, 1,5 uren (In aanvraag)
  • NKN Nationale Kamer van Notarissen, 2 uren (In aanvraag)
  • OVB Orde van Vlaamse Balies, 2 punten (In aanvraag)
  • BIBF Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten, 2 uren (In aanvraag)
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven