Bij de aankoop van onroerend goed wordt frequent gebruik gemaakt van de vruchtgebruikconstructie. Voor de waardering van vruchtgebruik is de methode Ruysseveldt de meest bekende formule. De Dienst Voorafgaande Beslissingen van de FOD Financiën lanceerde in 2016 een eigen waarderingsmethode. Andere methodes (bv. Salens of 'Leuvense methode') zijn minder bekend.

De correcte waardering van vruchtgebruik mag niet onderschat worden. Robin Messiaen (Sherpa Law) maakte een grondige vergelijking van de diverse waarderingsmethodes en ontwierp een eigen alternatieve methode.

Tijdens dit practicum geeft hij u een grondige analyse van mogelijke valkuilen en aandachtspunten. U leert bovendien waar de belangrijkste nuances liggen in de waardering van vruchtgebruik, met uitbreiding naar andere zakelijke rechten en structuren.

De volgende elementen komen aan bod:

Vruchtgebruik

 • De impact van de huurwaarde
 • De rendementsrol
 • De impact van de aankoopkosten
 • De impact van de waardestijging en -daling
 • Van bruto naar netto-huurwaarde
 • Juiste indexatie- en actualisatievoeten
 • Impact van de financiering (+/-)
 • Toets aan het project- en alternatieve rendement
 • Grove herstellingen
 • 'Judgment day' bij de verkoop van vruchtgebruik en blote eigendom
 • Blote eigendom als 'fiduciaire eigendom'

Erfpacht en opstal

 • Vergelijking vruchtgebruik
 • Verkoop van grond en opstal
 • 3 partijen leasing: 'erfpacht and lease back'

Programma

U krijgt een antwoord op o.a. de volgende vragen:

 • Hoe maakt u een correcte berekening van de waarde vruchtgebruik?
 • Welk (bedrijfs)vastgoed komt in aanmerking?
 • Is een aparte berekening van de waarde vruchtgebruik en de waarde blote eigendom mogelijk?
 • Hoe stelt u een correcte actualisatievoet vast?
 • Quid onderhouds- en verbeteringswerken?
 • Welke impact heeft bankfinanciering?
 • Hoe maakt u een correcte vergelijking van verschillende waarderingsmethodes?

Docent(en)

Robin Messiaen

Robin Messiaen is advocaat bij Sherpa Law. Hij is ook academisch verbonden aan de vakgroep fiscaal recht van de VUB. Hij legt zich beroepsmatig toe op vastgoedtransacties en -fiscaliteit enerzijds en herstructureringen (fusies, splitsingen, enz.) anderzijds.

Praktische informatie

Prijs: 180 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 40% subsidie met KMO portefeuille. Meer info vindt u hier.
Accreditatie:
 • IAB Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, 3 uren
 • BIBF Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten, 3 uren
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven

Data