Per 1 september 2018 treedt de hervorming van het Belgisch erfrecht in werking. Wanneer een nalatenschap openvalt is er sowieso erfbelasting verschuldigd. Of misschien heeft de erflater al tijdens zijn leven schenkingen gedaan.

De thematiek van erfrecht en erf- en schenkbelasting is een complex en steeds actueler gegeven. Heel wat mensen zoeken de juiste professionele begeleiding. Of u nu in de verzekeringssector, het bankwezen of als boekhouder werkt, u moet correct en snel kunnen antwoorden op vragen van klanten.

Tijdens deze studienamiddag geeft specialiste Nathalie Labeeuw u een praktijkgericht overzicht van de belangrijkste wijzigingen in het erfrecht (o.a. aanpassing van de erfrechtelijke reserve, de mogelijkheid om bij leven een erfovereenkomst te sluiten, waardering van goederen op moment van schenking,…). Daarnaast worden de Vlabel-standpunten inzake schenk- en erfbelasting besproken.

Alle behandelde onderwerpen worden vanuit een zo breed mogelijke invalshoek benaderd, zodat u uw kennis kunt aanscherpen over een ruim palet van optimalisatietechnieken.

"

Ik voel aan dat een degelijke kennis van erfrecht en schenkingen zeer belangrijk is om een meerwaarde te bieden aan klanten.

"
Bob Leeman, Kantoordirecteur, Argenta Rotselaar
"

Duidelijk, helder en zeer actueel.

"
Marianne De Meyer, Customer & Public Relations, Indumar Insurance
"

De voorbeelden illustreren zeer duidelijk de uitleg tijdens het seminarie.

"
Karin Van Craenenbroeck, -, cvba Steyaert

Programma

1. Hervorming erfrecht

 • Beperking van de reserve
 • Nieuwe regels voor inbreng en inkorting
 • Erfovereenkomsten
 • Overgangsregeling

2. Schenkbelasting

 • Schenking met zuiver en optioneel beding van terugkeer
 • Verzaking aan conventioneel beding van terugkeer
 • Schenking onder opschortende voorwaarde van vóór overlijden schenker
 • Schenking van vruchtgebruik
 • Gekruiste schenking tussen echtgenoten
 • Tenlasteneming schenkbelasting

3. Erfbelasting

 • Clausules in huwelijkscontracten (keuzebeding onder last, finaal verrekenbeding)
 • Schenkingen aan afstammelingen: mogelijkheden van inkomsten- en controlebehoud
 • Schenkingen tussen echtgenoten
 • Overdrachten tussen niet-gehuwden
 • Verzekeringsgiften
 • Testamenten (o.a. duo-legaat)

Docent(en)

cr-00004867

Nathalie Labeeuw

Nathalie Labeeuw is als advocate bij Cazimir Advocaten gespecialiseerd in successieplanning en familiaal vermogensrecht. Ze adviseert bij de overdracht van familiebedrijven en verzorgt de vermogensplanningen van soms erg complexe gezinssituaties. Onder haar cliënten rekent zij particulieren die behoren tot de top 100 van meest vermogende Belgen. Ze is als advocate verbonden aan de balie van Brussel. Nathalie heeft een diploma in de Rechten, behaald aan de KULeuven en de Université de Poitiers. Ze is ook master in het Notariaat (KULeuven) en werkte jaren als assistent aan het Instituut voor Familiaal Vermogensrecht (KULeuven).

Praktische informatie

Prijs: 180 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 40% subsidie met KMO portefeuille. Meer info vindt u hier.

Extra:

U kan zich ook steeds inschrijven en betalen met de KMO-portefeuille via onze partner Brokers Training (www.brokerstraining.org). Prijzen te raadplegen op hun website.

Accreditatie:
 • BIBF Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten, 3,5 uren
 • IAB Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, 3,5 uren
 • IBR Instituut van de Bedrijfsrevisoren, 3,5 uren
 • FSMA-NL Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten-bank, 4 punten
 • FSMA-NL Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten-verzekeringen, 4 punten
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven