Tijdens deze opleiding

 • leert u de diverse deelwaarborgen van de brandverzekering kennen
 • leert u de polisvoorwaarden lezen en ontleden
 • ontdekt u de verschillen in polisvoorwaarden herkennen
 • leert u de belangrijkste onderdelen van de brandpolis verwoorden tijdens een verkoopgesprek
 • overloopt u samen met de docent de verschillen tussen de hoofdwaarborgen en de bijkomende waarborgen
 • ontdekt u de diverse methodes voor de vaststelling van de verzekerde bedragen gebouw en inhoud
 • verwerft u kennis over hoe verfraaiingen, door de huurder aangebracht, kunnen verzekerd worden

Bestemd voor

 • Tussenpersonen in verzekeringen en hun personeel
 • Experten verzekeringen;
 • Schadebeheerders
 • PCPers
 • VVDers

Deelname aan deze studiedag vereist een minimale kennis brandverzekeringen.

Programma

 • Detailbespreking van de deelwaarborgen van de brandpolis
 • Aandacht voor verzekerde waarborgen en gedefinieerde uitsluitingen
 • Lectuur van polisvoorwaarden om verschillen op te zoeken
 • Aansprakelijkheid van eigenaar en huurder
 • Aansprakelijkheid tegenover derden
 • Eerste risico, evenredigheid, excedent, onbeperkte waarborg gebouw en inhoud
 • Definitie van de verzekerde; plaats waar de verzekering geldig is; onderscheid hoofdwaarborgen en bijkomende waarborgen; overdracht en verkoop van goederen; tarificatie methodes; het verzekerbaar belang; verplichtingen van de verzekerde; bewijs waarborg en bewijs uitsluiting; enkele toepassingen op de verzekering van appartementen.

Docent(en)

d_00403

Luc Devlamynck

Luc Devlamynck is sinds 1982 zelfstandig verzekeringsmakelaar. Hij is tevens geaccrediteerd opleidingsverstrekker. Luc is ook auteur van diverse cursussen. De opleidingen van Luc zijn gebaseerd op zijn eigen ervaring als makelaar en uiteraard getoetst aan de correcte wettelijke bepalingen. Veel toepassingen uit zijn opleidingen zijn gebaseerd op talrijke adviezen die collega’s van hem kregen. Als specialist brandverzekeringen is hij reeds vele jaren voorzitter van de technische commissie brand bij FVF. Hij is een van de oprichters van het makelaarscollectief S-team.

Praktische informatie

Prijs: 230 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 40% subsidie met KMO portefeuille. Meer info vindt u hier.
Documentatie:

U ontvangt een kopie van de slides.

Accreditatie:
 • FSMA-NL Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten-verzekeringen, 6 punten
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven

Data