De beleggingsverzekering werd bij haar ontstaan zo’n 20 jaar geleden vooral aangeboden als een alternatief beleggingsinstrument. Gaandeweg werd zij ook geprofileerd als instrument voor vermogensoverdracht en successieplanning.

De jongste tijd hebben heel wat officiële instanties (Rulingdienst, Federale belastingadministratie en Vlaamse Belastingdienst) over het gebruik van de beleggingsverzekering als instrument voor vermogensoverdracht en successieplanning hoogst verrassende standpunten ingenomen. Sommige daarvan zijn opvallend ‘meegaand’ voor de belastingplichtige, andere roepen in omgekeerde richting ernstige bezwaren op of zijn zelfs vlakaf in strijd met de wet. Wat ook opvalt is dat er tussen de voormelde officiële instanties onderling soms diametraal tegengestelde standpunten worden ingenomen. Vooral in Vlaanderen zijn diverse standpunten van de Vlaamse belastingdienst in fiscale middens en in de pers stevig op de korrel genomen. Wat zelfs geleid heeft tot decreetsaanpassingen.

Na kort de kenmerken van de beleggingsverzekering als beleggingsinstrument te hebben belicht, wil dit seminarie de regels inzake de toepassing van de erf- en schenkbelasting overlopen. Dit alles als aanloop naar de bespreking van een aantal configuraties in een perspectief van vermogensoverdracht en successieplanning, waar de jongste tijd wel wat om te doen is in het licht van de voormelde - soms tegenstrijdige - standpunten van diverse officiële instanties.

Programma

Een greep uit de thema’s die aan bod komen:

 • Beleggingsverzekering en roerende fiscaliteit (mede in een vergelijkende context met andersoortige beleggingsinstrumenten)
 • Hoe zit het met de internationale financiële gegevensuitwisseling?
 • Hoe is de belegger beschermd indien de verzekeraar zou kapseizen?
 • Wat zijn de basismechanismen rond de toepassing van erfbelasting op een levensverzekering?
 • Moet een met gemeenschap van goederen getrouwde echtgenoot erfbelasting betalen op zijn eigen polis die verder loopt na het overlijden van zijn mede-echtgenoot (hierover circuleren ondertussen al drie uiteenlopende standpunten van ‘officiële instanties’)?
 • Moet er bij een levensverzekering die nog niet tot uitkering komt bij het overlijden van de verzekeringnemer toch al onmiddellijk erfbelasting betaald worden (de administratie vindt van wel…)?
 • In welke omstandigheden kan men een levensverzekering laten registreren onder het stelsel van de naar erfbelasting toe bevrijdende schenkbelasting? Een ruling verduidelijkt.
 • Volgens de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) wordt een verzekeringsgift dubbel belast: eerst schenkbelasting bij de verzekeringsgift en later nog eens erfbelasting bij het overlijden van de schenker: wat zijn de uitwegen en wat is de draagwijdte van het (ontwerp)decreet in dit verband?
 • Ook inzake de levensverzekering ter kanalisering van conventionele terugkeer is er wat fiscale heisa geweest. De rust lijkt weergekeerd te zijn. Quid?
 • Wat heeft een beleggingsverzekering met twee verzekeringnemers en twee verzekerden te bieden in een perspectief van wederzijdse zelfbescherming tussen partners (naar het beeld van aanwas- en tontinecontacten)? Ook hierover heeft Vlabel zich uitgesproken, terwijl de federale rulingdienst eveneens nieuwe inzichten geeft.

Docent(en)

Liesbeth Franck

Liesbeth Franck is Licentiaat in de rechten (UGent 2006) en bekwaamde zich als Estate Planner gedurende 10 jaar in de private banking- en de consultancywereld. Sedert 2016 is zij verbonden als advocate aan de balie van Brussel. Ze heeft een bijzondere kennis inzake erfbelasting en vermogensplanning en is auteur van diverse artikelen. Tevens is ze organisator en lid van de Estate Planning Skill Group Gent-Kortrijk. Liesbeth treedt ook regelmatig op als spreker over onderwerpen gerelateerd aan vermogens- en successieplanning.

Praktische informatie

Prijs: 180 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 40% subsidie met KMO portefeuille. Meer info vindt u hier.

Accreditatie:
 • IAB Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, 3,5 uren
 • IBR Instituut van de Bedrijfsrevisoren, 3,5 uren
 • BIBF Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten, 3,5 uren (In aanvraag)
 • FSMA-NL Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten-verzekeringen, 3 punten
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven