De wetgeving in directe en indirecte belastingen wijzigt razendsnel en wordt steeds complexer. Fiscaal Informatief houdt u scherp met updates in vennootschapsbelasting, personenbelasting, btw en vennootschapsrecht. Stel zelf een pakket samen op maat van uzelf en uw collega's. Bij inschrijving op meerdere Updates ontvangt u interessante stapelkortingen.

Overzicht Updates

De Updates zorgen ervoor dat u in een minimum van tijd een maximum aan rendement haalt. 

Update Personenbelasting

Tijdens dit update-seminarie geven we u een overzicht van de wijzigingen en nieuwigheden van het afgelopen half jaar. Omdat de onderwerpkeuze bepaald wordt door de recentste actualiteit, kunnen we u momenteel nog geen programma-inhoud voorstellen. Tijdens de vorige updates kwamen o.a. de volgende thema's aan bod:

 • nieuw divers inkomen: inkomsten uit deeleconomie
 • proratering fiscale voordelen bij onvolledig kalenderjaar
 • nieuw fiscaal statuut van de ‘student-ondernemer
 • bijkomende belastingverminderingen voor ‘alleenwoner met kind ten laste
 • nieuwe aanrekening belastingvermindering voor personen ten laste op buitenlandse inkomsten en wijziging berekening belastingvermindering voor pensioenen
 • uitbreiding fiscale fietsvoordelen
 • verhoging belasting op roerende inkomsten
 • afschaffing fiscale voordelen voor lening ‘eigen woning’ in Brussels Gewest
 • cases rond hypotheekfiscaliteit voor eigen en niet-eigen woning, met een overzicht van de federale en gewestelijke stelsels
 • cases rond gezinsfiscaliteit met gewijzigde aanrekening belastingvermindering voor personen ten laste op buitenlandse inkomsten & nieuwe statuten ‘student zelfstandige’ en ‘alleenwoner met kinderen’
 • wijziging berekening belastingvermindering voor pensioenen: oplossing pensioenval?
 • belast of belastingvrij bijverdienen: overzicht diverse stelsels
 • ...

Als deelnemer ontvangt u een exemplaar van de ‘Aangiftegids Personenbelasting’ (Wolters Kluwer – auteur: Maurice De Mey)

Update Vennootschapsbelasting

Tijdens dit update-seminarie geven we u een overzicht van de wijzigingen en nieuwigheden van het afgelopen half jaar. Omdat de onderwerpkeuze bepaald wordt door de recentste actualiteit, kunnen we u momenteel nog geen programma-inhoud voorstellen. Tijdens de vorige updates kwamen o.a. de volgende thema's aan bod:

 • overzicht nieuwe belastingstarieven
 • DBI-aftrek
 • investeringsaftrek
 • stopzettingsmeerwaarden
 • afschaffing investeringsreserve
 • notionele intrestaftrek
 • minimumbezoldiging
 • kapitaalvermindering
 • meerwaarden aandelen
 • wijziging  vrijstellingen
 • fiscale consolidatie
 • ATAD CFC-regelgeving
 • Programmawet 25/12/2017
 • nieuwe circulaires
 • Verhuur onroerend goed - beroepsmatig karakter

Als deelnemer ontvangt u een exemplaar van de ‘Aangiftegids Vennootschapsbelasting’ (Wolters Kluwer – auteur: Yves Verdingh)

Update Vennootschapsrecht

U krijgt een grondige toelichting van de hervorming vennootschapsrecht anno 2019:

 • afschaffing van het verschil tussen burgerlijke en handelsvennootschappen
 • aanzienlijke beperking van het aantal vennootschapsvormen
 • integratie van verschillende verenigingen (stichtingen en vzw's) in het Wetboek van Vennootschappen

en meer concreet:

 • Voor de BV wordt komaf gemaakt met het begrip ‘kapitaal’
 • Nog voor de BV geldt dat – naar het voorbeeld van de NV – de mogelijkheden qua type effecten worden opengetrokken
 • Eenhoofdigheid wordt het principe in de BV en de NV
 • In het WVV wordt een apart Boek opgenomen met daarin de regels inzake de jaarrekening
 • Het WVV bepaalt veel duidelijker dat de mogelijkheid bestaat om een vennootschap met rechtspersoonlijkheid om te vormen naar een vzw én vice versa
 • Het al dan niet nastreven van winstuitkering, en niet de aard van de activiteiten, is voortaan het enige criterium van onderscheid tussen vennootschappen en verenigingen
 • De statutaire zetelleer wordt – naar het voorbeeld van heel wat buurlanden – definitief ingebeiteld in het Belgische vennootschapsrecht
 • Er wordt een procedure voorzien voor de grensoverschrijdende omzetting van een vennootschap
 • Bij de uitkering aan aandeelhouders worden vanaf heden twee testen toegepast: de balanstest en de liquiditeitstest
 • De communicatie ten aanzien van aandeelhouders en leden wordt gemoderniseerd
 • Het concept ‘wrongful trading’ uit het WER wordt verankerd in het WVV

Update Btw

Tijdens dit update-seminarie geven we u een overzicht van de wijzigingen en nieuwigheden van het afgelopen half jaar. Omdat de onderwerpkeuze bepaald wordt door de recentste actualiteit, kunnen we u momenteel nog geen programma-inhoud voorstellen. Tijdens de vorige btw-updates kwamen o.a. de volgende thema's aan bod:

 • plaats vd dienst bij onroerende goederen, use & enjoyment, ...
 • nieuwe regeling bewarend beslag
 • recente tendenzen inzake recht op aftrek, gratis dienst voor een derde
 • conformiteit van de factuur - substance over form
 • leasingcontracten en aankoopopties
 • de nieuwe GKS-regeling
 • recente arresten van het Hof van Justitie
 • eindejaarswijzigingen inzake gelijkgesteld werk in onroerende staat, actieve veredeling en btw-vrijstelling voor zeeschepen
 • Europese wijzigingen inzake diensten en afstandsverkopen van goederen 
 • verlaagde btw-tarieven, waaronder de nieuwe regeling van 6% voor schoolgebouwen
 • boetes vs schadevergoeding
 • stand van zaken bij kostendekkende verenigingen
 • btw-vrijstelling bij verzekeringstussenpersonen

Als deelnemer ontvangt u een exemplaar van het boek ‘Jaaroverzicht btw’ (Wolters Kluwer – auteur: Sven Reynders)

Docenten

bart-buelens

Bart Buelens

Zelfstandig btw-expert, Bloom Law

Bart Buelens is zelfstandig btw-expert bij Bloom Law, waar hij bedrijven en accountants bijstaat met advies en geschillen inzake btw. Hij doceert btw aan verschillende hogescholen (Odisee/UCLL) en is een veelgevraagd spreker voor btw-seminaries. Bart is lid van de kernredactie Fiscale Actualiteit (Wolters Kluwer).

D_01776.jpg

Pieter Debbaut

Tax Manager, ERGO Insurance

Pieter Debbaut is werkzaam op de afdeling Tax Management van ERGO Insurance. Hij startte zijn loopbaan als kredietbeheerder bij Centea en was van 2000 tot 2014 docent bij de studie- en vormingsdienst van ERGO. Hij is mede-auteur van de Belasting- en Beleggingsgids (Uitgeverij Pelckmans), auteur van artikels in diverse tijdschriften en gastdocent bij diverse vormingsorganisaties.

peter-lenoir_profile

Peter Lenoir

Audit Partner, Mazars Bedrijfsrevisoren

Peter Lenoir is Audit Partner bij Mazars Bedrijfsrevisoren.

svenreynders

Sven Reynders

Regiomanager Tax&Legal Consulting, SD Worx

Sven Reynders is erkend belastingconsulent bij het IAB. Hij behaalde zijn diploma Rechten aan de Universiteit Antwerpen (UIA) en een postgraduaat in Corporate Finance aan de Leuven School of Business and Economics. Sven is auteur van heel wat artikels en monografieën over btw en levert diverse bijdragen aan de online fiscale databank www.monKEY.be.

véronique-ryckaert

Véronique Ryckaert

Legal Partner, Mazars

Véronique Ryckaert is Legal Partner bij Mazars.

anton-nuttens_profile

Anton Nuttens

Audit Partner, Mazars Bedrijfsrevisoren

Anton Nuttens is audit partner bij Mazars Bedrijfsrevisoren.

roel-van-hemelen_2015

Roel Van Hemelen

Partner, TaxQuest

Roel Van Hemelen is partner bij het advieskantoor TaxQuest. Daarvóór was hij Director Business Tax bij het advieskantoor Moore Stephens. Hij doceert fiscale seminaries voor zowel Kluwer Opleidingen als Fiscaal Informatief.

Praktische informatie

Prijs: 180 EUR (excl btw) per Update

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 40% subsidie met KMO portefeuille. Meer info vindt u hier.

Stapelkortingen:

180 EUR (excl btw) per Update
160 EUR (excl btw) per Update - bij aankoop van twee Updates
140 EUR (excl btw) per Update - bij aankoop van drie Updates
130 EUR (excl btw) per Update - bij aankoop van vier of meer Updates

Accreditatie:
 • Attest permanente vorming IAB Instituut Accountants en Belastingconsulenten (3 lesuren, in aanvraag)
 • Attest permanente vorming BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten (3 lesuren, in aanvraag)
 • Attest permanente vorming IBR Beroepsinstituut van Bedrijfsrevisoren (3 lesuren, in aanvraag)

Inschrijven

Kies uw Updates
Deelnemer
Bedrijf
Facturatie
Op dit e-mail adres sturen wij uw factuur door
Opmerking

Contact

Wilt u meer infomatie over welke Update het best bij u past? 

Neem dan contact op met productmanager Geert Van Cauwenberge. Hij geeft u graag advies.

geert-01

Geert Van Cauwenberge

Productmanager Tax
geert.vancauwenberge@wolterskluwer.com
015/45 34 24