Volledig up-to-date met korte kwalitatieve sessies

De wetgeving in directe en indirecte belastingen wijzigt razendsnel en wordt steeds complexer. U kunt niet op uw lauweren rusten. De complexe fiscaliteit noodzaakt u om voortdurend up-to-date te blijven. Fiscaal Informatief houdt u scherp met updates in vennootschapsbelasting, personenbelasting, btw en vennootschapsrecht. Stel zelf een pakket samen op maat van uzelf en uw collega's. Bij inschrijving op meerdere Updates ontvangt u interessante stapelkortingen.

Overzicht Updates

In een halve dag volledig mee met personenbelasting, vennootschapsbelasting, vennootschapsrecht en/of btw? De Updates zorgen ervoor dat u in een minimum van tijd een maximum aan rendement haalt. 

Update Personenbelasting

Een greep uit de nieuwigheden die tijdens deze Update aan bod zullen komen:

 • nieuw divers inkomen: inkomsten uit deeleconomie
 • proratering fiscale voordelen bij onvolledig kalenderjaar
 • nieuw fiscaal statuut van de ‘student-ondernemer
 • bijkomende belastingverminderingen voor ‘alleenwoner met kind ten laste
 • nieuwe aanrekening belastingvermindering voor personen ten laste op buitenlandse inkomsten en wijziging berekening belastingvermindering voor pensioenen
 • uitbreiding fiscale fietsvoordelen
 • verhoging belasting op roerende inkomsten
 • afschaffing fiscale voordelen voor lening ‘eigen woning’ in Brussels Gewest
 • cases rond hypotheekfiscaliteit voor eigen en niet-eigen woning, met een overzicht van de federale en gewestelijke stelsels
 • cases rond gezinsfiscaliteit met gewijzigde aanrekening belastingvermindering voor personen ten laste op buitenlandse inkomsten & nieuwe statuten ‘student zelfstandige’ en ‘alleenwoner met kinderen’
 • wijziging berekening belastingvermindering voor pensioenen: oplossing pensioenval?
 • belast of belastingvrij bijverdienen: overzicht diverse stelsels
 • ...

Als deelnemer ontvangt u een exemplaar van de ‘Aangiftegids Personenbelasting’ (Wolters Kluwer – auteur: Maurice De Mey)

Update Vennootschapsbelasting

Tijdens deze update komt de hervorming vennootschapsbelasting 2018-2020 uitgebreid aan bod, met specifieke aandacht voor:

 • overzicht nieuwe belastingstarieven
 • DBI-aftrek
 • investeringsaftrek
 • stopzettingsmeerwaarden
 • afschaffing investeringsreserve
 • notionele intrestaftrek
 • minimumbezoldiging
 • kapitaalvermindering
 • meerwaarden aandelen
 • wijziging  vrijstellingen
 • fiscale consolidatie
 • ATAD CFC-regelgeving
 • Programmawet 25/12/2017
 • nieuwe circulaires
 • Verhuur onroerend goed - beroepsmatig karakter

Als deelnemer ontvangt u een exemplaar van de ‘Aangiftegids Vennootschapsbelasting’ (Wolters Kluwer – auteur: Yves Verdingh)

Update Vennootschapsrecht

U krijgt een grondige toelichting van de hervorming vennootschapsrecht anno 2018:

 • afschaffing van het verschil tussen burgerlijke en handelsvennootschappen
 • aanzienlijke beperking van het aantal vennootschapsvormen
 • integratie van verschillende verenigingen (stichtingen en vzw's) in het Wetboek van Vennootschappen

en meer concreet:

 • Voor de BV wordt komaf gemaakt met het begrip ‘kapitaal’
 • Nog voor de BV geldt dat – naar het voorbeeld van de NV – de mogelijkheden qua type effecten worden opengetrokken
 • Eenhoofdigheid wordt het principe in de BV en de NV
 • In het WVV wordt een apart Boek opgenomen met daarin de regels inzake de jaarrekening
 • Het WVV bepaalt veel duidelijker dat de mogelijkheid bestaat om een vennootschap met rechtspersoonlijkheid om te vormen naar een vzw én vice versa
 • Het al dan niet nastreven van winstuitkering, en niet de aard van de activiteiten, is voortaan het enige criterium van onderscheid tussen vennootschappen en verenigingen
 • De statutaire zetelleer wordt – naar het voorbeeld van heel wat buurlanden – definitief ingebeiteld in het Belgische vennootschapsrecht
 • Er wordt een procedure voorzien voor de grensoverschrijdende omzetting van een vennootschap
 • Bij de uitkering aan aandeelhouders worden vanaf heden twee testen toegepast: de balanstest en de liquiditeitstest
 • De communicatie ten aanzien van aandeelhouders en leden wordt gemoderniseerd
 • Het concept ‘wrongful trading’ uit het WER wordt verankerd in het WVV

Update Btw

Een greep uit de onderwerpen die behandeld zullen worden:

 • plaats vd dienst bij onroerende goederen, use & enjoyment, ...
 • nieuwe regeling bewarend beslag
 • recente tendenzen inzake recht op aftrek, gratis dienst voor een derde
 • conformiteit van de factuur - substance over form
 • leasingcontracten en aankoopopties
 • de nieuwe GKS-regeling
 • recente arresten van het Hof van Justitie
 • eindejaarswijzigingen inzake gelijkgesteld werk in onroerende staat, actieve veredeling en btw-vrijstelling voor zeeschepen
 • Europese wijzigingen inzake diensten en afstandsverkopen van goederen 
 • verlaagde btw-tarieven, waaronder de nieuwe regeling van 6% voor schoolgebouwen
 • boetes vs schadevergoeding
 • stand van zaken bij kostendekkende verenigingen
 • btw-vrijstelling bij verzekeringstussenpersonen

Tenslotte werpen we ook al een blik op de wijzigingen waarmee we vanaf 30 maart 2019, na Brexit, mee geconfronteerd zullen worden.

Als deelnemer ontvangt u een exemplaar van het boek ‘Jaaroverzicht btw’ (Wolters Kluwer – auteur: Sven Reynders)

Update Fiscaliteit

Tijdens deze update krijgt u een grondige bespreking van het aangifteformulier personenbelasting 2018 en alle fiscale nieuwigheden van de regering Michel I én de Vlaamse regering m.b.t. de aanslagjaren 2018 én 2019. Komen aan bod:

 •  Alle belangrijke en nieuwe rubrieken van de aangifte 2018
 • De belangrijkste regels inzake de woonbonus

 • Het abattement inzake registratierecht dat in Brussel de woonbonus vervangt

 • De essentie van de nieuwe wetgeving inzake erf- en huwelijksvermogensrecht en levensverzekeringen en erfbelasting (met bespreking van de nieuwe Vlabel-standpunten)

 

Als deelnemer ontvangt u een exemplaar van het ‘Handboek Praktische Belastingservice 2018’ (Wolters Kluwer – auteur: Lieven Van Belleghem)

Docenten

cr-01808410

Lieven Van Belleghem

Docent fiscaliteit , auteur Handboek Praktische Belastingservice 2018

Lieven Van Belleghem, docent fiscaliteit en auteur handboek "Praktische Belastingservice 2018"

D_01776.jpg

Pieter Debbaut

Tax Manager, ERGO Insurance

Pieter Debbaut is werkzaam op de afdeling Tax Management van ERGO Insurance. Hij startte zijn loopbaan als kredietbeheerder bij Centea en was van 2000 tot 2014 docent bij de studie- en vormingsdienst van ERGO. Hij is mede-auteur van de Belasting- en Beleggingsgids (Uitgeverij Pelckmans), auteur van artikels in diverse tijdschriften en gastdocent bij diverse vormingsorganisaties.

peter-lenoir_profile

Peter Lenoir

Audit Partner, Mazars Bedrijfsrevisoren

Peter Lenoir is Audit Partner bij Mazars Bedrijfsrevisoren.

svenreynders

Sven Reynders

Regiodirecteur SD Consulting, SD Worx

Sven Reynders is erkend belastingconsulent bij het IAB. Hij behaalde zijn diploma Rechten aan de Universiteit Antwerpen (UIA) en een postgraduaat in Corporate Finance aan de Leuven School of Business and Economics. Sven is auteur van heel wat artikels en monografieën over btw en levert diverse bijdragen aan de online fiscale databank www.monKEY.be.

véronique-ryckaert

Véronique Ryckaert

Legal Partner, Mazars

Véronique Ryckaert is Legal Partner bij Mazars.

anton-nuttens_profile

Anton Nuttens

Audit Partner, Mazars Bedrijfsrevisoren

Anton Nuttens is audit partner bij Mazars Bedrijfsrevisoren.

Carl Van Biervliet

Vennoot-belastingconsulent, Vandelanotte

Carl Van Biervliet is vennoot-belastingconsulent bij het accountantskantoor Vandelanotte. Hij is regelmatig spreker voor diverse seminaries over uiteenlopende fiscale en boekhoudkundige thema's. Carl is ook auteur en redactielid bij Wolters Kluwer, o.a. voor de nieuwsbrieven ‘Professioneel vermogensadvies' en de boeken ‘Dé Gids voor vennootschappen' en “Uw vennootschap en de fiscus'. Hij is ook permanent lid van de Leading Edge Alliance (L.E.A.), met name binnen Tax.

cr-00004439

Yves Verdingh

Head of Tax, BNP Paribas Fortis

Yves Verdingh is Head of Tax bij BNP Paribas Fortis. Hij is professor aan de Fiscale Hogeschool en lid van verschillende redactiecomités zoals 'Fiscale Actualiteit', 'Vennootschap en Belastingen' en 'Algemeen Fiscaal tijdschrift'. Yves is auteur van de 'Aangiftegids Vennootschapsbelasting' (Wolters Kluwer).

Praktische informatie

Prijs: 180 EUR (excl btw) per Update

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 40% subsidie met KMO portefeuille. Meer info vindt u hier.

Stapelkortingen:

180 EUR (excl btw) per Update
160 EUR (excl btw) per Update - bij aankoop van twee Updates
140 EUR (excl btw) per Update - bij aankoop van drie Updates
130 EUR (excl btw) per Update - bij aankoop van vier of meer Updates

Extra:
 • Extra: Bij de Update Vennootschapsbelasting worden de sessies van Gent en Wevelgem gepresenteerd door Carl Van Biervliet. De sessies van Antwerpen en Hasselt worden gepresenteerd door Yves Verdingh
Accreditatie:
 • Attest permanente vorming IAB Instituut Accountants en Belastingconsulenten (3 lesuren, in aanvraag)
 • Attest permanente vorming BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten (3 lesuren, in aanvraag)
 • Attest permanente vorming IBR Beroepsinstituut van Bedrijfsrevisoren (3 lesuren, in aanvraag)

Inschrijven

Kies uw Updates
Deelnemer
Bedrijf
Facturatie
Op dit e-mail adres sturen wij uw factuur door
Opmerking

Contact

Wilt u meer infomatie over welke Update het best bij u past? 

Neem dan contact op met productmanager Geert Van Cauwenberge. Hij geeft u graag advies.

geert-01

Geert Van Cauwenberge

Productmanager Tax
geert.vancauwenberge@wolterskluwer.com
015/45 34 24